AUROVITAS, spol. s r.o.
Karlovarská 77/12
161 00, Praha 6
Česká republika

IČO: 45314306
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 8163

Kontakt:
+420 234 705 700
dotazy@aurovitas.cz

Kontaktovat nás můžete i prostřednictvím formuláře

    Vyplněním kontaktních údajů souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů v souladu s Nařízením EP a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (“GDPR”) a se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Udělení souhlasu je dobrovolné a může být kdykoli bezplatně na adrese správce odvoláno.

    Další kontakty

    Bílá linka Apotex - Informační služba pro nevidomé a slabozraké

    Tel.: +420 234 705 780
    Služba je zajištěna v pracovních dnech od 8.00 do 15.30 hodin, mimo pracovní dobu je k dispozici záznamové zařízení s garancí odpovědi následující pracovní den.